CONSULTANTA CONTABILA CONSULTANTA CONTABILA ONLINE

 

Limitări ale dreptului de deducere a TVA la achizitii interne de auto Reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni economice
     media: 0.00 din 0 voturi

Achiziţii de vehicule din ţară

În acest caz, TVA va face parte din costul de achiziţie numai dacă este integral nedeductibilă. Pentru evidenţierea în contabilitate a achiziţiilor interne de vehicule pentru care nu se admite deducerea TVA-ului se fac următoarele articole contabile:

% = 404

213 Furnizori de imobilizări

Instalaţii tehnice, mijloace

de transport, animale şi plantaţii

4426

TVA deductibilă

şi, concomitent:

213 = 4426

Instalaţii tehnice, mijloace TVA deductibilă

de transport, animale şi plantaţii

Operaţiuni de leasing

Având în vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit faţă de tratamentul contabil şi cel al impozitului pe profit, se va considera că pentru bunurile achiziţionate în baza unui contract de leasing , TVA nu a fost în totalitate deductibilă şi nu va face parte din costul de achiziţie al vehiculului.

Ca urmare, înregistrarea în contabilitate a TVA aferentă valorii reziduale se efectuează prin articolul contabil:

4426 = 404

TVA deductibilă Furnizori de imobilizări

şi, concomitent:

635 = 4426

Cheltuieli cu alte impozite, TVA deductibilă

taxe şi vărsăminte asimilate

Achiziţia de combustibil din ţară

TVA nerecuperabilă potrivit Codului Fiscal se include în costul combustibilului, evidenţiindu-se prin articolul contabil:

% = 401

3022 Furnizori

Combustibili

sau:

6022

Cheltuieli privind combustibilul

4426

TVA deductibilă

şi concomitent

3022 = 4426

Combustibili TVA deductibilă

sau:

6022

Cheltuieli privind combustibilul

după cum combustibilul este sau nu stocat.

Atenţie! Cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei impozabile şi a TVA aferente pentru achiziţia intracomunitară este cursul din data exigibilităţii taxei, conform art. 135 din Codul Fiscal, respectiv, ori data emiterii facturii de către furnizorul extern, ori data de 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea în celălalt stat membru. Pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, spre deosebire de livrările/prestările în ţară, exigibilitatea de taxă intervine la data emiterii facturii de către furnizor în situaţia în care factura este emisă înaintea celei de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea de bunuri. Dacă se recepţionează bunul şi nu se primeşte factura de la furnizorul din alt stat membru până pe data de 15 a lunii următoare, se va emite o autofactură conform art. 155 indice 1 din Codul Fiscal, iar cursul utilizat pentru determinarea bazei impozabile şi a TVA este cursul din data de 15 în care a fost emisă autofactura. Baza de impozitare şi TVA astfel determinate se preiau în jurnalul pentru cumpărări şi în decontul de TVA la rd. 4 şi 15 şi de regulă la rd. 4.1 şi 15.1. Ulterior, la primirea facturii furnizorului, se efectuează corecţii pentru a determina baza achiziţiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor, numai în situaţia în care factura a fost emisă înaintea celei de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea.

Exemplul 1

Bunul este recepţionat în data de 20 mai 2009, dar nu se primeşte nicio factură până la data de 15 iunie-se va emite o autofactură pe data de 15 iunie şi achiziţia intracomunitară va fi declarată în jurnalul de cumpărări şi în decontul de TVA în luna iunie. La data primirii facturii se va verifica dacă este emisă înainte de 15 iunie, situaţie în care se efectuează corecţii pentru a determina baza achiziţiei intracomunitare la cursul din data emiterii facturii de furnizor.

Exemplul 2

În data de 22 iunie 2009 se întocmeşte procesul-verbal de recepţie pentru un vehicul care a fost cumpărat din Ungaria. Factura furnizorului este emisă pe data de 2 aprilie 2009 şi este primită în cursul lunii aprilie. Achiziţia intracomunitară se va înregistra în luna aprilie, în timp ce recepţia vehiculului se va înregistra in luna iunie 2009.

Din punct de vedere contabil, în cazul bunurilor achiziţionate, însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor(pct. 152 alin. (5) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

sursa ANAF


Limitări ale dreptului de deducere a TVA la importul de auto Reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni economice
     media: 0.00 din 0 voturi

Importuri de vehicule

Dacă TVA este integral nedeductibilă conform art. 145 indice 1 din Codul Fiscal, rezultă că aceasta este în totalitate o taxă nerecuperabilă şi devine parte a costului de achiziţie. Pentru a reflecta în contabilitate această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:

- plata la organele vamale a TVA pentru import conform prevederilor art. 157 alin. (3) din Codul Fiscal:

4426 = 512

TVA deductibilă Conturi curente la bănci

şi, concomitent:

213 = 4426

Instalaţii tehnice, mijloace TVA deductibilă

de transport, animale şi plantaţii

- înregistrarea vehiculului recepţionat de la furnizor:

213 = 404

Instalaţii tehnice, mijloace Furnizori de imobilizări

de transport, animale şi plantaţii

sursa ANAF


Limitări ale dreptului de deducere a TVA la achizitia intracomunitara de auto Reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni economice
     media: 0.00 din 0 voturi

Achiziţii intracomunitare de vehicule rutiere motorizate

Dacă TVA este integral nedeductibilă conform art. 145 indice 1 din Codul Fiscal rezultă că aceasta este în totalitate o taxă nerecuperabilă şi devine parte a costului de achiziţie.

Pentru a reflecta în contabilitate această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:

a) dacă TVA devine exigibilă conform art. 135 din Codul Fiscal în aceeaşi lună în care se efectuează şi recepţia vehiculului:

- înregistrarea TVA ca taxă colectată şi taxă deductibilă, conform prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul Fiscal:

4426 = 4427

TVA deductibilă TVA colectată

şi concomitent,

- trecerea TVA nerecuperabilă în costul de achiziţie al vehiculului la data recepţiei acestuia:

213 = 4426

Instalaţii tehnice, mijloace TVA deductibilă

de transport, animale şi plantaţii

- înregistrarea vehiculului recepţionat de la furnizor:

213 = 404

Instalaţii tehnice, mijloace Furnizori de imobilizări

de transport, animale şi plantaţii

b) dacă exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară şi recepţia vehiculului au loc în luni diferite:

b.1. Înregistrări care se efectuează în luna în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare:

- înregistrarea TVA ca taxă colectată şi taxă deductibilă, conform prevederilor art. 157 alin (2) din Codul Fiscal:

4426 = 4427

TVA deductibilă TVA colectată

şi, concomitent:

- trecerea TVA nerecuperabilă în costul de achiziţie al vehiculului:

231 = 4426

Imobilizări corporale TVA deductibilă

b.2. Înregistrări care se efectuează în luna în care are loc recepţia bunului (ulterior lunii în care a fost declarată achiziţia intracomunitară):

- înregistrarea în costul de achiziţie al vehiculului a sumei înregistrate anterior în contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie” (cu valoarea TVA nerecurperabilă):

213 = 231

Instalaţii tehnice, mijloace Imobilizări corporale

de transport, animale şi

plantaţii în curs de execuţie

- înregistrarea vehiculului recepţionat de la furnizor:

213 = 404

Instalaţii tehnice, mijloace Furnizori de imobilizări

de transport, animale şi plantaţii


sursa ANAF


Operaţiunile generate de aplicarea limitărilor speciale ale dreptului de deducere pentru achiziţiile de autovehicule Monografia contabila
     media: 0.00 din 0 voturi

Incepând cu data de 1 mai 2009, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la 3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul şoferului, nu se deduce.

Atenţie! Intră în categoria vehiculelor rutiere la achiziţia cărora nu se deduce TVA vehiculele care, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, prin construcţia şi din echiparea lor rezultă că sunt destinate exclusiv pentru transportul de persoane.

Prezentăm în continuare monografia contabilă cu privire la înregistrările generate ca urmare a aplicării limitărilor speciale ale dreptului de deducere pentru achiziţiile de vehicule prevăzute la art. 145 indice 1 din Codul Fiscal.

În cazul achiziţiilor intracomunitare de vehicule, dacă TVA este integral nedeductibilă rezultă că aceasta este în totalitate o taxă nerecuperabilă şi devine parte a costului de achiziţie. Pentru a reflecta în contabilitate această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:

a) dacă TVA devine exigibilă în aceeaşi lună în care se efectuează şi recepţia vehiculului:
- se înregistrează TVA ca taxa colectată şi taxă deductibilă:

4426 = 4427
„TVA deductibilă” „TVA colectată”

şi concomitent,
- se trece TVA nerecuperabilă în costul de achiziţie al vehiculului la data recepţiei acestuia:

213 = 4426
„Instalaţii tehnice, „TVA deductibilă”
mijloace de transport ,
animale şi plantaţii”

b) dacă exigibilitatea TVA pentru achiziţia intracomunitară şi recepţia vehiculului au loc în luni diferite:
b1) înregistrări care se efectuează în luna în care a intervenit exigibilitatea achiziţiei intracomunitare:
- se înregistrează TVA ca taxa colectată şi taxă deductibilă:

4426 = 4427
„TVA deductibilă” „TVA colectată”

şi concomitent,
- se înregistrează TVA nerecuperabilă în costul de achiziţie al vehiculului:

231 = 4426
„Imobilizări corporale „TVA deductibilă”
în curs de execuţie"

b2) – înregistrarea în luna în care are loc recepţia bunului (ulterior lunii în care a fost declarată achiziţia intracomunitară), în costul de achiziţie a sumei înregistrate anterior în contul 231 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”:

213 = 231
Instalaţii tehnice, „Imobilizări corporale
mijloace de transport în curs de execuţie"
animale şi plantaţii”

În cazul importurilor de vehicule, dacă TVA este integral nedeductibilă rezultă că aceasta este în totalitate o taxă nerecuperabilă şi devine parte a costului de achiziţie. Pentru a reflecta în contabilitate această operaţiune se efectuează următoarele înregistrări contabile:
- plata TVA
4426 = 512
„TVA deductibilă” „ Conturi curente la bănci”
şi concomitent
213 = %
4426
Instalaţii tehnice, „TVA deductibilă”
mijloace de transport 404
animale şi plantaţii” Furnizori de imobilizări

Pentru achiziţiile din ţară de vehicule, TVA va face parte din costul de achiziţie numai dacă taxa a fost integral nedeductibilă. Pentru operaţiunile de leasing, având în vedere tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA diferit faţă de tratamentul contabil şi cel al impozitului pe profit, se va considera că pentru bunurile achiziţionate în baza unui contract de leasing TVA nu a fost integral nedeductibilă şi nu va face parte din costul de achiziţie al vehiculului.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/2009; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 bis/2005.

sursa ANAF


Inregistrarea operatiunilor contabile care in momentul efectuarii lor nu au la baza un document justificativ
     media: 0.00 din 0 voturi

Operatiunea contabila care nu are la baza un document justificativ se inregistreaza in contul 473, pana la clarificarea naturii acesteia si intocmirea documentului justificativ.

Contul 473 ''Decontări din operaţii în curs de clarificare''

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.

Contul 473 ''Decontări din operaţii în curs de clarificare'' este un cont bifuncţional.

Operatiuni contabile:

1.Inregistrarea platilor efectuate:

473 = 512

2.Restituirea unor sume incasate si necuvenite societatii:

473 = 512, 531

3.Incasarea unor sume necuvenite:

512, 531 = 473

4.Clarificarea operatiunilor si trecerea acestora pe cheltuieli:

601 la 658 = 473

Mentionam ca in conformitate cu prevederile art. 21 alin 4 lit. f din Codul Fiscal nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ.

Cod Fiscal

Art. 21.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor;

Norme metodologice:

44. Înregistrările în evidenţa contabilă se fac cronologic şi sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajează răspunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglementărilor contabile în vigoare.


Monografia contabila a inregistrarii operaţiunilor ocazionate de constituirea şi plata Fondului de mediu
     media: 0.00 din 0 voturi

I. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor ocazionate de constituirea şi plata Fondului de mediu, în cazul în care deţinătorii de deşeuri sunt persoane juridice:

1. La unitatea vânzătoare de deşeuri reciclabile (persoană juridică):

a) Vânzarea deşeurilor către unitatea colectoare/valorificatoare, cu evidenţierea distinctă în factură a cotei reprezentând fondul de mediu :

4111

=

%

- total factură, inclusiv TVA

“Clienţi”


703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale”

- valoarea deşeurilor vândute (inclusiv cota de Fond de mediu)4427 “TVA colectată”

TVA aferentă

b) Încasarea facturii, mai puţin a cotei din veniturile realizate de unitatea deţinătoare reprezentând suma necesară constituirii fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferenţa dintre valoarea totală a facturii şi cota reţinută prin stopaj la sursă de către unitatea colectoare/valorificatoare se înregistrează la cheltuieli, articol contabil :

%

=

4111

„Clienţi”

- total factură, inclusiv TVA

512

„ Conturi curente la bănci”- valoarea facturii emise, mai puţin cota de Fond de mediu

635

„Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”- cota de Fond de mediu, reţinută de colector/

valorificator

2. La unitatea colectoare/valorificatoare de deşeuri reciclabile:

a) Achiziţionarea deşeurilor de la unitatea deţinătoare, pe baza facturii primite de la aceasta:

%

=

401

„Furnizori”

- total factură, inclusiv TVA

3xx

„Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie”- valoarea deşeurilor achiziţionate

4426

„TVA deductibilă”- TVA aferentă

b) Constituirea fondului pentru mediu, cota acestuia reţinându-se prin stopaj la sursă:

401

„Furnizori”

=

447

„Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate” / analitic distinct „Fond de mediu”

- evidenţierea datoriei reprezentând cota de Fond de mediu

c) Achitarea facturii emise de unitatea deţinătoare (vânzătoare) de deşeuri, mai puţin cota de Fond de mediu:

401

„Furnizori”

=

512

„Conturi curente la bănci”


d) Vărsarea la Fondul de mediu, a cotei reţinute de unitatea colectoare/valorificatoare:

447

„Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate” / analitic distinct „Fond de mediu”

=

512

„Conturi curente la bănci”


II. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor aferente constituirii Fondului de mediu, în cazul în care deţinătorii de deşeuri sunt persoane fizice:

a) Achiziţionarea deşeurilor de la persoana fizica deţinătoare (vanzatoare), pe bază de borderou de achiziţie:

3xx

„Conturi de stocuri şi producţie

în curs de execuţie”

=

462 „Creditori diverşi”/

analitic distinct „Persoane fizice”

b) Achitarea în numerar a sumelor cuvenite persoanei fizice şi reţinerea cotei de Fond de mediu:

462 „Creditori diverşi”/

analitic distinct „Persoane fizice”

=

%

531

„Casa”

- valoarea deşeurilor achiziţionate

- valoarea deşeurilor achiziţionate, mai puţin

cota447 „Fonduri

speciale - taxe şi vărsăminte asimilate” / analitic distinct „Fond de mediu”

- evidenţierea datoriei de Fondul de mediu

sursa ANAF


Agentie de turism: Monografie contabila
     media: 0.00 din 0 voturi

A. Definitii:

1.Agenţie de turism = orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediază, oferă informaţii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeţi, cămine, locuinţe de vacanţă şi alte spaţii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate şi alte servicii turistice. Agenţiile de turism includ şi touroperatorii;

2.Serviciu unic prestat= toate operaţiunile realizate de agenţia de turism în legătură cu călătoria;

3.Regimul TVA este regimul special aplicat conform art. 152/1 din Codul Fiscal al Romaniei

I. Agenţia de turism poate opta şi pentru aplicarea regimului normal de taxă pentru operaţiunile prevăzute ,cu următoarele excepţii, pentru care este obligatorie taxarea în regim special:

a) când călătorul este o persoană fizică;

b) în situaţia în care serviciile de călătorie cuprind şi componente pentru care locul operaţiunii se consideră ca fiind în afara României.

II.Regimul special nu se aplică pentru serviciile prestate de agenţia de turism exclusiv cu mijloace proprii.

III.Baza de impozitare a serviciului unic= marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferenţă între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, şi costurile agenţiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări şi prestări sunt realizate de alte persoane impozabile.

IV.Servicii scutite de taxa= livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara Comunităţii

servicii cu taxa= servicii efectuate în beneficiul direct al clientului ce sunt realizate în interiorul Comunitatii;

V.Atunci când agenţia de turism efectuează atât operaţiuni supuse regimului normal de taxare, cât şi operaţiuni supuse regimului special, aceasta trebuie să păstreze evidenţe contabile separate pentru fiecare tip de operaţiune în parte.

B.Operatiuni contabile:

1.Inregistrarea cheltuielilor de transport (aerian, naval sau terestru):

a)in cazul in care transportul este efectuat pe linii externe, in factura clientului se inscrie la TVA „Scutit cu drept de deducere” (SDD).

a1)inregistrarea facturii clientului:

411 = 704

a2))inregistrarea incasarii acesteia :

5314, (5311), 5121, (5124) = 411

b)in cazul in care transportul se efectueaza pe linii interne se inscrie la rubrica TVA pe factura clientului„TVA inclusa”:

b1) inregistrarea facturii clientului:

411 = %

704

4427

b2)inregistrarea incasarii acesteia:

5314, (5311), 5121, (5124) = 411

Mentionam ca in cheltuielile de transport poate fi inclusa si taxa de aeroport pe linile interne care este scutita de TVA.

2. Inregistrarea cheltuielilor cu servicii de transport se inregistreaza:

a1)daca acestea sunt pe curse externe:

628 = 401

a2)daca acestea sunt pe curse interne se inregistreaza :

% = 401

628

4426

3)Inregistrarea facturii de la furnizorul de pachete de servicii turistice :

462 sau 473= 401

4) emiterea facturii catre client:

411 = %

704 – valoare comisionului

4427 – valoare TVA calculata la comision (valoare 704)

462 sau 473 – valoarea veniturilor care apartin furnizorului de pachete turistice

Daca in la momentul intocmirii facturii clientului nu se poate calcula comisionul se face inregistrarea:

411=462.analitic sau 473.analitic

si ulterior la momentul inregistrarii facturii de la furnizor pentru pachetul de servicii turistice facturat clientului :

462.analitic sau 473.analitic = 401, si apoi se determina comisionul ca fiind echivalent cu soldurile conturilor 462 sau 473


Monografie contabila: Cheltuieli de constituire
     media: 0.00 din 0 voturi

Operatiuni contabile:

1.a.Depunerea aportului in numerar de catre asociati

512 sau 531 = 456 Q=capitalul social

1.b.depunerea aportului in natura

205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381=456

2.Subscrierea capitalului social

456 = 1011 Q


3.Varsarea capitalului social


1011 = 1012 Q
4. Inregistrarea cheltuielilor de constituire se poate efectua astfel:

A.1.in cazul in care acestea se imobilizeaza

201 = 404, 462, 512, 531 Q

2. inregistrarea lunara a amortizarii chelt de constituire (perioada maxima de amortizare este de 5 ani)

6811 = 2801 Q/60


3. Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire la sfarsitul perioadei de amortizare

2801 = 201

B. in cazul in care nu se imobilizeaza se inreg direct pe cheltuieli inccazul în care acesrea sunt de valori mici şi nesemnificative nu se justifică amortizarea lor într-o anumită perioadă de timp, putându-se adopta, de către conducerea societatii, soluţia înregistrării integrale a lor în cheltuielile de exploatare aferente lunii în care se efectuează in conturile de cheltuieli si prin creditarea unui cont de trezorerie 531 sau 512

ex.627=512


Monografie contabila:Contabilitatea cheltuielilor cu salariile
     media: 0.00 din 0 voturi

Contabilitatea cheltuielilor cu salariile: Q= salariu brut

1.Inreg cheltuielilor cu salariile:
641=421 Q lei
2.Inregistrarea contributiilor datorate de angajator

a. cheltuieli privind contributia CAS
6451=4311.1 (Qx 19,5%) lei

b.cheltuielile privind contributia la CASS
6453=4313 (Qx5,5%) lei

c. cheltuieli privind contributia de 1% la fondul de somaj:
6452=4371 (Qx1%) lei

d. cheltuieli privind contributia pentru accidente si boli profesionale (coeficient calculat in functie de Codul CAEN)
6451=4311.2 (Qx coeficient)

e. cheltuieli privind comisionul datorat pentru Inspectoratul Teritorial de Munca (difera in functie de cine completeaza cartile de munca, 0,25% si 0,75%):
635=447.1 Qx0,25% sau Qx 0,75%

f. cheltuieli privind contributia pentru concedii si indemnizatii (0,85%):
6451=4371.2 Qx0,85%

g. cheltuieli privind contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (0,25%):
6451=4371.3 Qx0,25%

3.Retinerile din salarii reprezentand contributiile salariatilor si impozit:

421=%
4312 Qx9,5% CAS
4314 Qx 6,5% CASS
4372 Qx0,5% somaj
444 (Q-(total contributii datorate de salariat)-deducerea personala)x 16%

4.Plata drepturilor salariale

a) plata avansului chenzinal
425=531 sau 5121

b) plata lichidare
421=531 sau 5121 Q-(contributii salariat+impozit pe salarii)-avans
 

Acest blog isi propune sa acorde informatii despre consultanta contabila tuturor celor interesati si nu numai. Asteptam colaborarea tuturor profesionistilor contabili interesati, care in schimbul consultantei acordate vor fi promovati prin intermediul acestui blog, publicandu-se datele complete de contact ale acestora, iar contribuabilii ce acceseaza acest site au posibilitatea de a lua cunostinta de pregatirea profesionala a acestora si de a apela ulterior la serviciile complete ale acestora in baza unor contracte de prestari-servicii in domeniul contabilitatii. Asteptam pe acest blog intrebarile si raspunsurile dvs. Intrebarile vor fi adresate la e-mail consultantacontabila@yahoo.com si acestea vor fi publicate ulterior pe categorii in cadrul acestui blog, iar profesionistii contabili pot raspunde la acestea adaugand comentarii la fiecare intrebare publicata in parte.Va multumim. PROGRAME CONTABILITATE

Click for Bucharest, Romania Forecast iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare