CONSULTANTA CONTABILA CONSULTANTA CONTABILA ONLINE

 

Mijloacele Fixe Definitie si Categorii supuse amortizarii
     media: 0.00 din 0 voturi

Lege nr. 15 (r1) din 24/03/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

Art. 2. - Capitalul imobilizat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate să deservească activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consumă treptat.

Art. 3. - Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

a) terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora;

b) mijloacele fixe.

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului. Această valoare poate fi actualizată anual, în funcţie de indicele de inflaţie;

b) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Art. 4. - Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizării:

a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;

b) capacităţile puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) investiţiile efectuate pentru descopertă, în vederea valorificării de substanţe minerale utile, cu cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţă, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere subterane de deschidere a zăcămintelor;

d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.

Art. 5. - Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării: mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile, bălţile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite.

Art. 6. - Nu sunt considerate mijloace fixe:

a) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix;

b) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi de durata lor de funcţionare normală;

c) construcţiile şi instalaţiile provizorii;

d) animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de îngrăşat, păsările şi coloniile de albine;

e) pădurile;

f) investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum şi cele pentru foraj, executate pentru explorări, prospecţiuni geologice şi geofizice, forajele pentru alimentarea cu apă, care nu au dat rezultate, sondele situate în gaz - capul unor zăcăminte de tiţei, precum şi sondele de cercetare geologică, care au pus în evidenţă acumulări de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice şi economice obiective, nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atâta timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;

h) echipamentul de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat, indiferent de valoarea şi de durata lor de utilizare.

Art. 7. - Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind:

a) cheltuielile de constituire: taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuielile de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de această natură legate de înfiinţarea şi dezvoltarea activităţii unităţii patrimoniale;

b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substanţe minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zăcămintele puse în exploatare;

d) concesiunile, imobilizările necorporale de natura superficiei şi a uzufructului, brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate;

e) alte imobilizări necorporale, inclusiv programe informatice create de agenţii economici sau achiziţionate de la terţi.

Art. 8. - Duratele normale de funcţionare, precum şi clasificaţia mijloacelor fixe se aprobă prin hotărâre a Guvernului. La determinarea lor se va ţine seama de parametrii tehnico-economici stabiliţi de proiectanţi şi de producători prin cărţile sau documentaţiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum şi de efectele uzurii morale.

Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai târziu de 5 ani.ComentariiComentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile
 

Acest blog isi propune sa acorde informatii despre consultanta contabila tuturor celor interesati si nu numai. Asteptam colaborarea tuturor profesionistilor contabili interesati, care in schimbul consultantei acordate vor fi promovati prin intermediul acestui blog, publicandu-se datele complete de contact ale acestora, iar contribuabilii ce acceseaza acest site au posibilitatea de a lua cunostinta de pregatirea profesionala a acestora si de a apela ulterior la serviciile complete ale acestora in baza unor contracte de prestari-servicii in domeniul contabilitatii. Asteptam pe acest blog intrebarile si raspunsurile dvs. Intrebarile vor fi adresate la e-mail consultantacontabila@yahoo.com si acestea vor fi publicate ulterior pe categorii in cadrul acestui blog, iar profesionistii contabili pot raspunde la acestea adaugand comentarii la fiecare intrebare publicata in parte.Va multumim. PROGRAME CONTABILITATE

Click for Bucharest, Romania Forecast iPartyRadio.com: Where The World Comes To Party
 
   
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare